mandag 1. desember 2008

Julefeiring

Når man spør folk hvorfor vi feirer jul, vil svært mange svare at det er en feiring til minne om Jesu fødsel, som skjedde midtvinters i år 1, og markerer starten på vår tidsregning. Noen vil sågar gå så langt som til å si at en ikke-kristen ikke har noe med å feire jul. Men stopp litt, er dette virkelig hele sannheten? Historisk forskning og eksakt astronomisk vitenskap forteller noe annet!

Astronomer har funnet ut
at Jesus må ha blitt født 12. november 7 år BC, fordi det da var en uvanlig sammenstilling av planeter som sannsynligvis har gitt opphavet til det som har blitt kjent som Betlehemsstjernen. Selv historiske opplysninger i Det nye testamentet gir sterke indikasjoner på at det årstallet man i dag regner med er galt. Årstallet som utgjør starten på vår tidsregning ble forøvring ikke fastslått før i det 6. århundre, da en romersk munk fikk i oppdrag å lage en beregningsmetode for når påsken skulle være.

Og hvorfor man altså etterhvert insisterte på å legge feiringen til 24-25. desember, ihvertfall på våre kanter (i gresk-ortodoks tradisjon er feiringen 6. januar), kan man bare spekulere i. En nærliggende teori er jo at det var beleilig for de som var på kristningsferd å "ta over" en feiring som allerede var godt innarbeidet hos folket. Blant annet her kan dere lese at de kristne "rappet" den førkristne julefeiringen, som man har antatt var et fruktbarhetsrituale med ofring av slakt og årets grøde for å sikre neste års avlinger og fangster, samt markering av vintersolverv, og gjorde det til markeringen av Jesu fødsel. I Norden har vi jo til og med beholdt det norrøne navnet på feiringen, nemlig Jól, mens de f.eks. på engelsk bruker betegnelsen Christmas=kristmesse, som er en riktigere betegnelse på den kristne versjonen av feiringen.

Og har mye av innholdet i julen virkelig rot i kristendommen?
Tradisjonen med juletre oppsto i Tyskland, og selv om katolikkene likte å gi "skylda" for denne skikken til protestantene, var dette noe protestantiske prester i starten også var veldig imot, da de mente det tok fokus fra kristmessebudskapet.
Julegaver ble gitt også i førkristen tid, selv om de kristne liker å fronte vismennenes fødselsgaver til Jesus som grunnlag for tradisjonen. I norrøn mytologi var Odin, som Jólnir eller Julens Herre, kjent for å dele ut nøtter og frukt til krigerne sine ved vintersolverv, og folk ga derfor gaver under jolafesten. Odin ble dermed også en av forløperne for det som er dagens julenisse, en sammensmeltning av flere skikkelser, blant andre fjøsnissen, og Sankt Nikolas, han var en kristen biskop i Tyrkia på 300-tallet, som ofte utkledd og i skjul gikk med gaver og hjelp til mennesker i nød, uten at det i starten hadde noen direkte forbindelse med feiringen av kristmessen.

Derfor feirer ateisten meg jul med god samvittighet, (nesten) støvsuget for kristne tradisjoner!

1 kommentar:

Alruto sa...

Jehovas vitner feirer ikke jul fordi julen er en hedensk opprinnelse og ikke har noe med kristendommen å gjøre:)